Subtitles for TV Show: Boruto: Naruto Next Generations
Description
Naruto was a young shinobi with an incorrigible knack for mischief. He achieved his dream to become the greatest ninja in the village and his face sits atop the Hokage Monument. But this is not his story. A new generation of ninja are ready to take the stage, led by Naruto's own son, Boruto.
Actors:
Yûko Sanpei, Kokoro Kikuchi, Kensho Ono, Ryoko Shiraishi, Hidenori Takahashi, Junko Takeuchi, Nana Mizuki, Saori Hayami, Shotaro Morikubo, Shinji Kawada, Natsumi Yamada, Sara Matsumoto, Jun Miyamoto, Shinya Hamazoe, Keisuke Machiya, Hirokazu Sekido, Wataru Takahashi, Junji Iki, Yô Tokinaga
Countries
Release
2017
Duration
23
IMDB Rating
 
 
9.1/10
Report Links
Video
Audio

Subtitles for: Boruto: Naruto Next Generations Season 1 Episode 26

Num Language Delay Copy URL / Download Description User Report
1. Portuguese

Milliseconds, forward or backward (1000 for +1 sec, or -2000 for -2 sec)

Copy URL
Download
Gravatar
porter,
November 29, 2017
Bab Subtitle?

Subtitles for: Boruto: Naruto Next Generations Season 1 Episode 38

Num Language Delay Copy URL / Download Description User Report
1. Portuguese(BR)

Milliseconds, forward or backward (1000 for +1 sec, or -2000 for -2 sec)

Copy URL
Download
Gravatar
mc sub,
January 10, 2018
Bab Subtitle?

Subtitles for: Boruto: Naruto Next Generations Season 1 Episode 37

Num Language Delay Copy URL / Download Description User Report
1. Portuguese(BR)

Milliseconds, forward or backward (1000 for +1 sec, or -2000 for -2 sec)

Copy URL
Download
Gravatar
rivera,
January 10, 2018
Bab Subtitle?

Subtitles for: Boruto: Naruto Next Generations Season 1 Episode 36

Num Language Delay Copy URL / Download Description User Report
1. Portuguese(BR)

Milliseconds, forward or backward (1000 for +1 sec, or -2000 for -2 sec)

Copy URL
Download
Gravatar
mc sub,
January 10, 2018
Bab Subtitle?

Subtitles for: Boruto: Naruto Next Generations Season 1 Episode 35

Num Language Delay Copy URL / Download Description User Report
1. Portuguese(BR)

Milliseconds, forward or backward (1000 for +1 sec, or -2000 for -2 sec)

Copy URL
Download
Gravatar
mr. caption,
January 10, 2018
Bab Subtitle?