Subtitles for Movie: Himeyuri no Tô
Actors:
Kyôko Kagawa, Susumu Fujita, Keiko Tsushima, Eiji Okada, Sen Hara, Masako Ichimura, Kaneko Iwasaki, Yoshi Katô, Setsuko Kawaguchi, Miki Odagiri, Chieko Seki, Kinzô Shin, Akiko Suzuki, Fudeko Tanaka, Harue Tone
Directors:
Tadashi Imai
Countries
Release
1953
Categories
IMDB Rating
 
 
6.9/10
Report Links
Video
Audio
Num Language Delay Copy URL / Download Description User Report
1. English

Milliseconds, forward or backward (1000 for +1 sec, or -2000 for -2 sec)

Copy URL
Download
PTP
Gravatar
ghostwriter,
August 27, 2018
Bab Subtitle?
2. English

Milliseconds, forward or backward (1000 for +1 sec, or -2000 for -2 sec)

Copy URL
Download
N/A
Gravatar
mc sub,
August 27, 2018
Bab Subtitle?