Subtitles for Movie: Gibel Otrara
Actors:
Dokhdurbek Kydyraliyev, Tungyshbai Dzhamankulov, Bolot Beyshenaliyev, Abdurashid Makhsudov, Zaur Zekhov, Kasym Zhakibayev, Sabira Atayeva, Pyotr Morozov, Sh. Khakimzhanov, Ali Tukhuzhev, A. Ashikonov, Suren Khugayev, I. Arsenyev, K. Zauirbekov, Yu. Tuyu-Tyan
Directors:
Ardak Amirkulov
Release
1991
Categories
Duration
176
IMDB Rating
 
 
7.3/10
Report Links
Video
Audio
Num Language Delay Copy URL / Download Description User Report
1. English

Milliseconds, forward or backward (1000 for +1 sec, or -2000 for -2 sec)

Copy URL
Download
Gibel Otrara 1991 avi 640x480
Gravatar
mc sub,
August 27, 2018
Bab Subtitle?
2. English

Milliseconds, forward or backward (1000 for +1 sec, or -2000 for -2 sec)

Copy URL
Download
Gibel.Otrara.1991.ENG
Gravatar
mr. caption,
August 27, 2018
Bab Subtitle?
3. English

Milliseconds, forward or backward (1000 for +1 sec, or -2000 for -2 sec)

Copy URL
Download
Gibel Otrara (1991) 272 min.ENG.05
Gravatar
baxter,
August 27, 2018
Bab Subtitle?