Subtitles for Movie: Dobrovoltsy
Actors:
Mikhail Ulyanov, Pyotr Shcherbakov, Leonid Bykov, Elina Bystritskaya, Lyudmila Krylova, Mariya Vinogradova, Mikaela Drozdovskaya, Sergei Plotnikov, Viktor Chekmaryov, Nikifor Kolofidin, Aleksandr Sashin-Nikolsky, Nonna Mordyukova, Ye. Gorbunov, Yuri Kireyev, Yuri Mochalov
Directors:
Yuri Yegorov
Release
1958
Categories
Duration
97
IMDB Rating
 
 
7.0/10
Report Links
Video
Audio
Num Language Delay Copy URL / Download Description User Report
1. English

Milliseconds, forward or backward (1000 for +1 sec, or -2000 for -2 sec)

Copy URL
Download
N/A
Gravatar
ghostwriter,
August 27, 2018
Bab Subtitle?